Anda Kubuliņa

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (117); Compiler (16); Editor (1); Author of the comment (20); Person of reception (14)

Photos: Person in photo(1)

NameAnda Kubuliņa
Personal informationKUBULIŅA Anda (dz. 1942.14.VIII Kārsavā) - litreratūrkritiķe, filol. dokt (1998).
Dz. kalpotāju ģim. Beigusi Sabiles 1.vsk. (1962) un LVU Vēst. un filol. fak. (1970). Strād. par vecāko laboranti Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzejā (1970-72) un ZA Val. un lit. institūtā (1972-82), par bibliotekāri Mākslas darb. nama b-kā (1982-85), vecāko red. Ljas Valsts b-kā (1985-87). Kopš 1992 b-kas vadītāja Ljas Kultūras akadēmijā. 1994-95 Ljas Kult. akadēmijā lasījusi lekciju kursu "Ievads kritikā un kritikas žanri", 1995-97 LU Filol. fakultātē - kursu "Dzejas analīze". RS b. (1987).
Pirmā publikācija - raksts "Runātās dzejas ritma analīze" LPSR ZA žurn. "Vēstis" 1970 (12.nr.). Ar izteikti teorētisku ievirzi rakstījusi gk. par mūsdienu dzeju, arī par dzejas formas, tradīciju pārmantojamības u.c. jautājumiem. Public. problēmrakstus "Bēg mākslinieciskais konflikts" ("Literatūra un Māksla", 1986, 21.III), "Nihilisms jauno dzejā" ("Karogs", 1999, 6) u.c. Publikācijas apkopotas grām. "Kontūras" (1981), "Ērkšķu kronis katram savs" (1987). Rakstījusi gada pārskatus par latv. dzeju krāj. "Latviešu literatūra" (1995, 1996). Sar. monogrāfiju "Vizma Belševica" (1997). Sast., sar. ievadu un komentārus A.Dagdas Rakstiem (1, 2001).
L. Tas radošais literatūras kritikas žanrs: (Saruna ar A.K.) / Pierakst. A.Lāce // LMM, 1997, 6./13.XI; Vecgrāvis V. Andas Kubuliņas monogrāfija "Vizma Belševica". Par un pret // Karogs, 1998, 5.
M. Ābola
Occupationsliterary scholar
literary critic
critic
Birth time/place14.08.1942
Kārsava
Kārsava, Ludzas novads
EducationUnknown – 1962
mācījies
beidz Sabiles 1.vidusskolu

Unknown – 1970
studējis
beidz LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti
RewardsDzejas dienu balva
Kontūras
Balva piešķirta par kritisku rakstu krājumu "Kontūras".
Kritika
1982

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Kārsava
(Kārsava, Ludzas novads)
14.08.1942Birth time/placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.