Liepāja Town School

Skola dibināta pēc 1560. gada baznīcu vizitācijas lēmuma. Tās izveidotājs - Kēnigsbergas mācītājs maģistrs Johans Funks (Funck), pirmais skolotājs - Liepājas mācītājs Bernhards Fromholds (Fromhold), izņemot lasīt un rakstītprasmes apguvi vācu valodā, skolas mācībvaloda pēc tradīcijas ir latīņu valoda. Turpmāk arī nākamie Liepājas mācītāji vienlaikus pilda skolotāju pienākumus, tā 1587. gada ziņojumā cildināts skolotājs un mācītājs Enohs Remlings (Remling). 1638. gadā skolā strādā skolotājs un kantors, ap 1650. gadu pievienojas trešais skolotājs. 1638. gadā arī uz Liepāju attiecina 1636.gadā izstrādātos un apstiprinātos skolas darbības noteikumus, kopš 1687. gada 13. februāra tiek noteikts arī regulārs 2 nedēļu laiks pavasarī (pirms Lieldienām) un rudenī (pirms Miķeļdienas, 29.IX) skolas eksāmeniem inspektora klātbūtnē. No 1693. līdz 1697. gadam tiek uzcelta jauna masīva skolas ēka. Skolai laba slava rektoru Kr. Boldenšēra (Boldenscher, 1650-1774), G.Krīgera (Krüger, 1680-1690), G.Tīlo (Thilo, 1708-1716) un G.Krauzes (Krause, 1732-1754) laikā, skolēnu skaits tā pieaug, ka nepieciešams darboties trim skolotājiem vienlaicīgi. Tādēļ Liepājas pilsēta 18. gadsimta vidū pieņem lēmumu apstiprināt amatā papildus rakstu un rēķinu skolotāju, kopš 1802. gada skolai arī krievu valodas skolotājs.

1780. gadā Kurzemes hercogs Pēteris apstiprina Liepājas pilsētas skolai jaunus noteikumus (joprojām pēc Jelgavas, tagad 1766. gada noteikumu parauga). Tie paredz trīsklasīgajai skolai trīs pedagogus - rektoru, konrektoru un kantoru, kas katrs atbildīgs par sava līmeņa klasi, kā arī kaligrāfijas un matemātikas skolotāju.

1788. gadā uzbūvē jaunu skolas namu (iesvētīts 1788.gada 20.novembrī), tajā pēc 1883. gada darbojas Nikolaja Ģimnāzija.

Rektora K.F. Kāckija (Kaatzky, skolotājs: 1765-1785, rektors: 1785-1804) laikā un līdz tās slēgšanai skolas pēdējos pastāvēšanas gados Liepājas pilsētas skolā mācās 100, vairums dižciltīgu vācu bērnu no pilsētas un apkārtnes. 1806. gada 14. maijā tiek dibināta Liepājas apriņķa skola, un Liepājas pilsētas skola savu darbību beidz.

Pēc: G.Otto. Die öffentliche Schulen Kurlands zu herzoglicher Zeit 1567-1806. Mitau, 1904.