Laikraksts "Pēterburgas Avīzes"

4 pictures

Laikraksta darbība tika atjaunota 1901. gadā, kad par tā izdevēju un redaktoru kļuva Oskars Rāviņš. Laikraksta redakcija atradās līdzās Īzaka katedrāles laukumam – Pasta ielā Nr. 13., Pēterburgā. Kopš 1902. gada 25. maija paplašinātā tipogrāfija, redakcija un ekspedīcija atrodas vienuviet – kņaza Mihaila atvēlētajā namā Galeru ielā 55.