Jānis Kleinberģis

04.01.1874 – 06.12.1919

Birth time/place

04.01.1874
Dzimis Lestenes pagasta Lejas Lentās.

Place/time of death

06.12.1919

Personal information

KLEINBERĢIS Jānis (arī Jānis Kleinbergs; 1874.4.I Lestenes pag. Lejas Lentās - 1919.6.XII Omskā, Krievijā) - rakstnieks, žurnālists.

Dz. amatnieka ģim. Māc. Lestenes pagastsk., Irlavas skolotāju seminārā (1890-93). Strād. par mājskolotāju Smiltenē, Pļaviņās un citur. 90. gados sācis publicēt dzejoļus jaunstrāvn. garā.

Pirmā publikācija - dzejolis "Mācība" laikr. "Latviešu Avīzes" 1896.22.V. 1903 strād. laikr. "Pēterburgas Avīzes", 1904 pārnācis uz Jelgavu un strād. laikr. "Latviešu Avīzes", "Spēks", žurnāla "Vērotājs" redakcijā. 1906-07 K. rediģējis laikr. "Jaunatne", bet pēc tā aizliegšanas izd. un vadījis laikr. "Draugs", vēlāk bijis laikr. "Sadzīve" red. (1910-11), strād. laikr. "Mūsu Domas" (1911-12). 1905.g. rev. laikā K. dzejā skanēja sab. protesta motīvi. Mākslinieciski vērtīgākie ir K. dabas dzejoļi. Reāl. stāstu centrā dažkārt sirsnīgi, altruistiski cilvēki. Stāsti apkopoti krāj. "Stāsti" un "Stāsti jaunībai" (abi 1907). 1912-15 K. strād. laikr. "Liepājas Atbalss" redakcijā. 1915 devies bēgļu gaitās uz Petrogradu, kur bijis Latv. bēgļu apgādāšanas centrālkomit. emisārs. 1916-17 strād. laikrakstā "Baltija". Pēc Februāra rev. aizbraucis uz Omsku, kur miris ar tīfu. - Ps.: Pakalns.

L. Ērmanis P. Jānis Kleinberģis // Ritums, 1923, 1; Līgotņu Jēkabs. Dzejnieks Jānis Kleinberģis // Latvju Grām., 1923, 2; Grienfelds-Zaļtīrums J. Jāņa Kleinberģa dzīves pavasaris // LMM, 1939, 5/6.
B.Gudriķe

Pseudonym

Pakalns

Education

mācījiesmācījies Lestenes pagastskolā

1890–1893
Irlavas skolotāju seminārs
Bētiņa iela
Mācījies Irlavas skolotāju seminārā.