Hellēņi un mēs — dialogs vai muzejs?Bibliogrāfija
Šiliņa, Z. (2002). Hellēņi un mēs — dialogs vai muzejs?. Letonica, Nr. 8, 238. - 241. lpp.

Izdevējs

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Nr.

8

ISSN

1407-3110

Darba autors

Sarakstīšanas laiks/vieta

2002, Rīga