Hellens and Us - Dialogue or Museum?

BibliogrāfijaŠiliņa, Z. (2002). Hellēņi un mēs — dialogs vai muzejs?. Letonica, Nr. 8, 238. - 241. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

8

ISSN

1407-3110

Author

Time / place of recording

2002, Rīga