Čaks ... zināmais un nezināmaisBibliogrāfija
Valtere, M. (2002). Čaks ... zināmais un nezināmais. Letonica, Nr. 8, 233. - 235. lpp.

Izdevējs

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Nr.

8

ISSN

1407-3110

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

2002, Rīga