Čigānmeitēns Ringla

Atkārtots izdevums. Grāmata sagatavota pēc E. Benjamiņas 1939. gada izdevuma. Oriģināldizainu atjaunojusi Inguna Kļava Švanka.

Izdevējs

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934057168

Darba autors

Redaktors

Izdošanas gads/vieta

2015, Rīga