Čigānmeitēns Ringla

Atkārtots izdevums. Grāmata sagatavota pēc E. Benjamiņas 1939. gada izdevuma. Oriģināldizainu atjaunojusi Inguna Kļava Švanka.

Publisher

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Type of publication

Book

Type of work

Original work

ISBN

9789934057168

Editor

Publishing year/ place

2015, Rīga