Kopoti raksti 30 sējumos. 15. sējums

Aizsāktās lugas, lugu ieceres.
Saturs:
Aizsāktās lugas;
Lugu ieceres;
Drāmu temati;
Trijotne un četratnes kope;
Iecerēto lugu nosaukumi;
Filmas "Iz nāves bedrēm" scenārijs.

Tekstus sagatavoja un komentēja Viktors Hausmanis un Gundega Grīnuma.

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1982, Rīga