Kopoti raksti 30 sējumos. 15. sējums

Aizsāktās lugas, lugu ieceres.
Saturs:
Aizsāktās lugas;
Lugu ieceres;
Drāmu temati;
Trijotne un četratnes kope;
Iecerēto lugu nosaukumi;
Filmas "Iz nāves bedrēm" scenārijs.

Tekstus sagatavoja un komentēja Viktors Hausmanis un Gundega Grīnuma.

Publisher

Apgāds "Zinātne"

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

Author

Author of the comment

Publishing year/ place

1982, Rīga