BurtnieksSaturs
Eduards Treimanis "Ievads"
Eduards Treimanis "Celies, latvju Mūza!", "Golgātas krusts", "Mūsu amatnieki", "Burvis", "Vītols un vītolēns", "Bārenīte", "Moku slazds", "Šaubas", "Pusnaktī", "Trumpanis", "Kamanu ceļā", "Es birzes malā guļu", "Es ilgi apkārt maldījos", "Līgo"
Vizulis [Ermanis Pīpiņš-Vizulis] "Pērsietis", "Dzejiskie stāstījumi"
Viktors Eglītis "Brutrurums", "G. Tarčova kundzei"
Rainis "Lauztās priedes", "Jaunais spēks", "Zilganas dzirksteles", "Ja, riet...", "Priecīgiem ļaudīm", "Patiesa dzīve"
Jānis Kleinberģis "Ziedoņa mīļbērni", "Mana dvēsele šķīstbalta bija", "Ilgu ziedi", "Viņa mira", "Raudošās ilgas", "Atmiņas", "Trīs apses", "Bālais ziediņš", "Lūgums"
Augusts Saulietis "Pēc likuma", "Ne draugu...", "Zvērs", "Bālais mūks", "Dīvaini", "Kad diena grimst", "Lābana laime", "Tevi mīlu", "Zaļinieks"
Rieteklis "Rudens aina", "Pretēji spēki", "Uz cilvēkiem", "Vēl gribas man dzīvot!"
Jānis Sīlītis "Sapņotājs", "Ērmotais", "Jautras putnu dziesmas jau pamazām rimst..."
Teodors [Teodors Zeiferts] "Kā jūra man pagātne guļ...", "Pa vasarsvētkiem"
Pēteris Blaus "Dzīve tukša", "Vai jūti, sirds"
Jānis Šmits "Pie lielā pumpja", "Ikdienišķais zvirbulis"
Līgotņu Jēkabs "Pār olām te sīka straume", "Uz skaņu spārniem", "Rudens motīvs", "Mēneša stāsts"
Eduards Cālītis "Māksliniece"
Pēteris Liepiņš "Melna ēna"
Jānis Poruks "Lauva padebešos"
J. Br. "Dienvidus puķe"
Andrejs Reitmanis "Ilgu dziesmiņa", "Nakts... divatā soļojam klusi"
Mākonis "Amata brālis"
Viola "Baltās puķes"
Atis Ķeniņš "Līgas vakarā"
Fricis Plostnieks "Vizbulīte"
Fr. Kiepers "Melnā burnīca"