Rudzu maize

Krājumā iekļauta dzeja no 1930. gada līdz 1959. gadam tapusī dzeja.
Par krājumu saņemta LPSR Valsts prēmija 1960. gadā.

Izdevējs

Latvijas Valsts izdevniecība

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1959, Rīga