Jauna Raža. 5. sējums.

SatursViktors Eglītis "Piekraste"
Jēkabs Janševskis "Dzejoļi"
Augusts Bračs "Pūce"
Kārlis Skalbe "Saules puķes"
Pēteris Blaus "Aptašķītais velns"
Vilis Dermanis "Eduards Veidenbaums savā dzejā"
Eduarda Veidenbauma "Dzejoļi"
Zeltmatis "Mīlestības infuzorijas"
Eduards Zvārgulis "Dzejoļi"
Augusts Saulietis "Paplašināta darbība"
Rūdolfs Blaumanis "Dzejoļi"
Jānis Poruks "Dzejoļi"
Pēteris Blaus "Dzejoļi"
Teodors "Dzejoļi"
Jānis Šmits "Duets"
Arveds Smilga "Uzzīmējumi"
Augusts Saulietis "Dzejoļi"
Zemeru Sandess "Kamdēļ?"
Līgotņu Jēkabs "Dzejoļi"
Rainis "Dzejoļi"
Atis Ķeniņš "Dzejoļi"
Andrejs Upīts "Dzejoļi"
Ermanis Pīpiņš-Vizulis "Dienas laikrakstu beletristika 1899. un 1900. gadā"
Fricis Plostnieks "Dzejoļi"
Jānis Kleinberģis "Dzejoļi"
Līza "Dzejoļi"
Vēliņš "Dzejoļi"
Alkšņu Gundulis "Dzejoļi"
Teodors [Teodors Zeiferts] "Pērsieša piemiņai"
Arveds Smilga "Dzejoļi"
K. Galdnieks [Kārlis Dišlers] "Dzejoļi"
Mākonis "Dzejoļi"
Merinijs "Dzejoļi"
M. Škubers "Dzejoļi"
Literāriskā hronika