Lesings salīdzinājumā ar Didro

1949. gadā Bonnā ar šo disertāciju ieguvis filozofijas doktora grādu. Disertācija ir abu rakstnieku drāmas teoriju salīdzinoša apcere.

Nosaukums oriģinālvalodā

Lessings Verhaltnis zu Diderot

Izdevuma veids

Manuskripts

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1949, Bonna