Lesings salīdzinājumā ar Didro

1949. gadā Bonnā ar šo disertāciju ieguvis filozofijas doktora grādu. Disertācija ir abu rakstnieku drāmas teoriju salīdzinoša apcere.

Title in original language

Lessings Verhaltnis zu Diderot

Type of publication

Manuscript

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1949, Bonna