Spīdēsim šonakt

Dzejoļu krājumā dominē brīvais pants, mirkļa noskaņas, cilvēku savstarpējo attiecību tēlojumā filozofisks vispārinājums.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1978, Rīga