Spīdēsim šonakt

Dzejoļu krājumā dominē brīvais pants, mirkļa noskaņas, cilvēku savstarpējo attiecību tēlojumā filozofisks vispārinājums.

Publisher

Izdevniecība "Liesma"

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1978, Rīga