Lauztās lilijas

Zeltmata "Sakopoti sacerējumi", II daļa.

Saturā stāsti un noveles
Aizrauts
Laba partija
Pa etapu
Negoda apsegs
Ēst gribas
Rīta stundā
Kāpēc?

Izdevējs

Oskara Jēpes izdevniecība

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1910, Cēsis