Lauztās lilijas

Zeltmata "Sakopoti sacerējumi", II daļa.
Saturā stāsti un novelesAizrauts
Laba partija
Pa etapu
Negoda apsegs
Ēst gribas
Rīta stundā
Kāpēc?

Publisher

Oskara Jēpes izdevniecība

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

Author

Publishing year/ place

1910, Cēsis