Kopš pirmajiem gaiļiem

Rakstu izlase divos sējumos. Andra Vējāna priekšvārds. Sastādījusi Maruta Raudiņa.

Saturs
1. sējums. Dzejoļi, balādes, poēmas
2. sējums. Proza

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Oriģināldarbs

Komentāra autors

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1983, Rīga