Prozas specifika

Monogrāfijā proza aplūkota gan kā vārda mākslas izteiksmes tips, gan kā literatūras vēstījošais veids. Analizēti prozas specifikas jautājumi, īpašu uzmanību pievēršot tādām kategorijām kā tēlainība, darbība, sižets, raksturs, apstākli, laiks un telpa, dialoģisms. Darbā risinātas prozaiķa radošās personības, pieredzes un jaunrades procesa problēmas.Priekšvārda autore – Vera Vāvere.

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

5796600818

Redaktors

Darba autors

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1988, Rīga