Meistarības problēmas latviešu padomju literatūrāSaturā
Voldemārs Meļinovskis. Ievads
Bruno Saulītis. Daži formas jautājumi dzejā

Izdevējs

Latvijas Valsts izdevniecība

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Sastādītājs

Darba autors

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1957, Rīga