Atsaukšanās

Saturs: Veltījumi: V. Grēviņam, J. Sudrabkalnam, I. Ziedonim.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1974, Rīga