Svēlaimīgo sala

Dzejnieces Velgas Kriles (1945–1991) literārajā mantojumā ir lugas, kuru tematiskā ievirze ir radniecīga Rainim – ar bagātīgu vēsturisku, reliģisku un mitoloģisku zarojumu. Lugu izlases saturā: vēsturiska drāma "Ivans Bargais", drāma "Katastrofa", traģēdija "Vai jūs baiļojaties, jūs, mazticīgie!", drāma "Svētlaimīgo sala", "Manā zemē ir tādi vārdi".

Izdevējs

Apgāds "Pils"

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984-91853-X

Komentāra autors

Darba autors

Redaktors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1999, Pils laukums 2, Rīga