Tiesnese un māsa

Apceres par rakstniekiem.


Saturs

Vārds [dzejolis]

Tautas dzejnieka ceļš [par J. Sudrabkalnu]

Kurzemes kaijas tālais lidojums [par M. Ķempi]

Grūtībās tapis lielums [par A. Griguli]

Latgalei [dzejolis]

Gaismas un vētras saucēji [par P. Miglinīku, A. Jurdžu]

Dzīves un dzejas vilcieni [par S. Putānu]

Lemess un spalva [par J. Laganovski]

Vējenes griežas, dzirnakmeņi mal [par A. Stankeviču]

Dzejai [Dzejolis]

Pārvērst akmeni gulbja dziesmu [par A. Skalbi]

Vasaras briedumā [par Ā. Elksni]

Uzvarēt vai krist [par E. Vēveri]

Ozolu saknes un šūpuļi [par J. Peteru]

Mīlēt un nīst [par P. Jurciņu]

Pirmā sastapšanās ar kalniem  [par T. Kalnāju, T. Bričku]

"Rudenī..." [Dzejolis]

Sniegu un ziedu puteņos, J. Grota rakstus saņemot

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1979, Rīga