Mūžīgais mākonis

Pirmajā
krāj. "Mūžīgais mākonis" (1958) bērnības asociācijas, romantiska
ilgošanās, dzīves intensitātes un skaistuma kults apvienojas ar viegli
rezignētu skepsi.

(Viesturs Vecgrāvis)

Izdevējs

Apgāds "Ziemeļblāzma"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1958, Vesterosa