Mūžīgais mākonis

Pirmajā
krāj. "Mūžīgais mākonis" (1958) bērnības asociācijas, romantiska
ilgošanās, dzīves intensitātes un skaistuma kults apvienojas ar viegli
rezignētu skepsi.

(Viesturs Vecgrāvis)

Publisher

Apgāds "Ziemeļblāzma"

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

Author

Publishing year/ place

1958, Vesterosa