Mēness bērns

"Mēness bērns" ir Jāņa Einfelda debijas īsprozas grāmata. Pēcvārda "Dvēselīte, izteikta tēlos" autore Anda Kubuliņa.

Kritikas vērtējums
"Reiz, dzīvoja reiz latviešu literatūra. Dzīvoja mierīgi un lēnprātīgi, uzkrāja pieredzi, bija viscaur pamatīgi tradīcijas kontekstos sakņota, bet retumis izmeta arī kādu dzirksteli vai uzvilnīja kādu agresīvāku mutuli. Vārdu sakot, literatūra kā jau literatūra: viss savā vietā, visam sava jēga un sava etiķete enciklopēdijās. Un tomēr – arī tas pie­derīgs literārajam procesam – pazīstamais dažbrīd kļūst pā­rāk pazīstams, pareizais – pārāk pareizs, saprotamais – pārāk saprotams. Taču tad parādījās Einfelds (ar to, protams, es negribētu apgalvot, ka viņš būtu vienīgais – literatūrā ķeceri parādās apbrīnojami regulāri un lielākoties tieši tad, kad viņi ir visvairāk nepieciešami) un piedāvāja savu versiju par to, kas ir vai kam vajadzētu būt literatūrai. Īstenībā katrs autors piedāvā savu versiju, tikai – ne katram piemīt milzīgā uzdrīkstēšanās paziņot, ka literatūra ir pavisam kas cits nekā tas, par ko līdz šim tā ir uzskatīta. Proti, apšaubīt literatūras pamatu pamatus, precīzāk, uzbūvēt pašam savu personisku fundamentu, kas pastāv ārpus līdzšinējās literatūras pieredzes. Vārdi it kā tie paši pazīstamie, arī gramatika tā pati – un tomēr viss ir svešs un neizdibināms. Literatūrai ir atdota "sākotnējā neskaidrība", varbūt – sen pagājusī jaunība. Būtī­bā ir vienalga, kādā veidā tas tiek darīts – galvenais, ka tas vis­pār notiek."

Berelis, Guntis. Einfelda ABC. Labrīt, 20.06.1995.

Izdevējs

Izdevniecība "Preses nams"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984-00-066-4

ISSN

9984-00-066-4

Komentāra autors

Darba autors

Mākslinieks

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

1995, Rīga