Dumpīgā Rīga

Pēcvārda autore Ligita Bībere.
Saturs"Klibā Skrodera iela"
"Dumpīgā Rīga"
Latviešu teātris anekdotos

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Mākslinieks

Sastādītājs

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1976, Rīga