Degošās sirdis

Saturs:
Mīlas labirints. Traģika. Epirota nāve. Dievu krēsla. Sv. Lūkasa brīnums. Jāņa Avota atgriešanās. Trufaldino atriebšanās. Piektā cēliena noslēpums. Pie dzīves vārtiem. Patiesības pravietis. Zvaigžņu ceļi.

Izdevējs

Izdevniecība "Zemnieka Domas"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1937, Rīga