Jaunības dzeja

Antoloģija. 1. burtnīcu sastādījis Plūdons, 2., 3. burtnīcas sastādījis Andrejs Upīts. Visas burtnīcas sasietas kopā.

Izdevējs

Rīgas Latviešu Biedrības Derīgu Grāmatu nodaļas apgāds

Izdevuma veids

Antoloģija

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1903 – 1905, Rīga