Saule kāpj augstāk

Par krājumu iegūta LPSR Valsts prēmija, 1957.

Izdevējs

Latvijas Valsts izdevniecība

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1957, Rīga