Dzīves aktieris un citi stāsti

Saturs: Dzīves aktieris. Dāmu valsis. Bankrots. Ziemas drānas. Dioģens. Automobilis. Filozofs. Kāda mūža stāsts. Pēteris. Fatima. Ērģelnieks. Atgriešanās. Klaustrofobija. Dzeltenās briesmas. Parāde. Fricītis. Vilis. Poga. Tiesas diena.

Izdevējs

Salas apgāds

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1981