Dzīves aktieris un citi stāsti

Saturs: Dzīves aktieris. Dāmu valsis. Bankrots. Ziemas drānas. Dioģens. Automobilis. Filozofs. Kāda mūža stāsts. Pēteris. Fatima. Ērģelnieks. Atgriešanās. Klaustrofobija. Dzeltenās briesmas. Parāde. Fricītis. Vilis. Poga. Tiesas diena.

Publisher

Salas apgāds

Type of publication

Book

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1981