Rēķināšanas katķisme, it īpaši priekš tautas skolām, bet arī priekš katra, kas gruntīgi grib iemācīties rēķināšanas pamata mācības

Izdevējs

Heinriha Alunāna apgāds

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1876, Jelgava