Rēķināšanas katķisme, it īpaši priekš tautas skolām, bet arī priekš katra, kas gruntīgi grib iemācīties rēķināšanas pamata mācības

Publisher

Heinriha Alunāna apgāds

Type of publication

Book

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1876, Jelgava