Vēstules domās un īstenībāApraksts
Latvijā visai plaši pazīstami ir Kornēlijas Apškrūmas darbi. Dzejniece bagātīgi sniedz sava talanta cienītājiem arvien jaunas un jaunas dzejas grāmatas. To rindas bieži vien daudziem cilvēkiem sasaucas ar viņu visdziļākajām izjūtām, tās tiek izmantotas sirsnīgiem apsveikuma vārdiem nozīmīgos dzīves gadījumos.
Jaunākajam dzejoļu krājumam autore devusi nosaukumu Vēstules domās un īstenībā. Taču nosaukumam bijis variants: Aizsūtītās un neaizsūtītās vēstules. Tātad – dzejā rakstītas vēstules, kuras reizēm tiek nosūtītas, reizēm tā arī paliek – dzeju grāmatā.
Varbūt adresāts ir kāds no mums?
Un varbūt krājuma pirmajā dzejolī paustais autores kredo sasaucas arī ar mūsu pārliecību?

Vai Radītājs
liek dzejas vārdos
pārtapt domām,
kas katru manu
dzīves brīdi sedz?
Varbūt
šai pasaulē man dota
tāda loma,
lai apkārt ļaudis
vairāk labā redz?
Lai uzsmaida
cits citam ne vien biežāk,
bet arī nelaimē
spēj līdzi just,
lai sirdis cietas
nebūtu kā ieži,
ir jāpalīdz,
lai kādam kļūtu vieglāks
tā plecos liktais
dzīves krusts.

Māksliniece Vita Lēnerte. Redaktore Zaiga Lasenberga.

Izdevējs

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934062681

Darba autors

Mākslinieks

Redaktors

Izdošanas gads/vieta

2016, Rīga