Vēstules domās un īstenībā

AprakstsLatvijā visai plaši pazīstami ir Kornēlijas Apškrūmas darbi. Dzejniece bagātīgi sniedz sava talanta cienītājiem arvien jaunas un jaunas dzejas grāmatas. To rindas bieži vien daudziem cilvēkiem sasaucas ar viņu visdziļākajām izjūtām, tās tiek izmantotas sirsnīgiem apsveikuma vārdiem nozīmīgos dzīves gadījumos.
Jaunākajam dzejoļu krājumam autore devusi nosaukumu Vēstules domās un īstenībā. Taču nosaukumam bijis variants: Aizsūtītās un neaizsūtītās vēstules. Tātad – dzejā rakstītas vēstules, kuras reizēm tiek nosūtītas, reizēm tā arī paliek – dzeju grāmatā.
Varbūt adresāts ir kāds no mums?
Un varbūt krājuma pirmajā dzejolī paustais autores kredo sasaucas arī ar mūsu pārliecību?

Vai Radītājs
liek dzejas vārdos
pārtapt domām,
kas katru manu
dzīves brīdi sedz?
Varbūt
šai pasaulē man dota
tāda loma,
lai apkārt ļaudis
vairāk labā redz?
Lai uzsmaida
cits citam ne vien biežāk,
bet arī nelaimē
spēj līdzi just,
lai sirdis cietas
nebūtu kā ieži,
ir jāpalīdz,
lai kādam kļūtu vieglāks
tā plecos liktais
dzīves krusts.

Māksliniece Vita Lēnerte. Redaktore Zaiga Lasenberga.

Publisher

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

ISBN

9789934062681

Artist

Publishing year/ place

2016, Rīga