Gājiens pa pirmās latviešu teātra izrādes dalībnieku pēdām turpinās

Par Šillera lugas "Laupītāji" latviešu tulkojumu (1818) un izrādi Dikļu muižas rijā un par Peitāna tulkoto "Stāstu no Fridelīna".

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

Darba autors

Recepcijas persona

Pirmpublicējums periodikā laiks/vieta

20.04.1974, Rīga