Gājiens pa pirmās latviešu teātra izrādes dalībnieku pēdām turpinās

Par Šillera lugas "Laupītāji" latviešu tulkojumu (1818) un izrādi Dikļu muižas rijā un par Peitāna tulkoto "Stāstu no Fridelīna".

Type of publication

Publication

Type of work

Reception

Person of reception

Pre-publication in periodicals time/place

20.04.1974, Rīga