"Žēl, jau gadi aizskrējuši..."Dzejas kopa
"Žēl, jau gadi aizskrējuši...""Pārāk tuvu mēs dzīvojām...""Ir lūgšana kā templis...""Es tevi meklēju...""Es zinu...""Neklauvē pasaule...""Miglā čuksti...""Es kliedzu...""Vien sapnī redzēt bij ļauts...""Mīlas vairs nav..."Olafa Gūtmaņa ievads.

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Komentāra autors

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

06.04.1994, Liepāja