"Žēl, jau gadi aizskrējuši..."

Dzejas kopa"Žēl, jau gadi aizskrējuši...""Pārāk tuvu mēs dzīvojām...""Ir lūgšana kā templis...""Es tevi meklēju...""Es zinu...""Neklauvē pasaule...""Miglā čuksti...""Es kliedzu...""Vien sapnī redzēt bij ļauts...""Mīlas vairs nav..."Olafa Gūtmaņa ievads.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

Author of the comment

Author

Publishing year/ place

06.04.1994, Liepāja