Puķu kurvīts. Jauks stāsts, ko īpaši jaunekļiem par derīgu mācību un labu priekšzīmi latviešu valodā pārcēle A. Leitan

Vācu teologa un pedagoga Kristofa Šmīda (Schmid, 1768-1854) stāsta tulkojums, paralēltitullapa vācu valodā. Atkārtots izdevums 1861. gadā. Citi tulkojumi: K.Štālbergs (1886, 1889, 1898), Justina (1889, nos. "Košais puķu kurvītis").

Nosaukums oriģinālvalodā

Die Blumenkörbchen

Izdevējs

Izdevniecība "J. F. Stefenhāgens un dēls"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Tulkojums

Tulkotājs

Izdošanas gads/vieta

1850