Puķu kurvīts. Jauks stāsts, ko īpaši jaunekļiem par derīgu mācību un labu priekšzīmi latviešu valodā pārcēle A. Leitan

Vācu teologa un pedagoga Kristofa Šmīda (Schmid, 1768-1854) stāsta tulkojums, paralēltitullapa vācu valodā. Atkārtots izdevums 1861. gadā. Citi tulkojumi: K.Štālbergs (1886, 1889, 1898), Justina (1889, nos. "Košais puķu kurvītis").

Title in original language

Die Blumenkörbchen

Publisher

Izdevniecība "J. F. Stefenhāgens un dēls"

Type of publication

Book

Type of work

Translation

Translator

Publishing year/ place

1850