Uzmetums Zvirgzdiņa prozas receptei

Gunta Bereļa recenzija par Jura Zvirgzdiņa stāstu krājumu "Atgriešanās Itakā" (Dienas grāmata, 2011).

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

Nr.

8 (47)

ISSN

1407-1290

Klasifikators

Darba autors

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

25.02.2011, Rīga