Meklēt lietām kodolu ir darbošanās sūra

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

Nr.

119

ISSN

http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#panel:pa|issue:/latv2003n119|article:DIVL515|query:Ilona%20Salcevi%C4%8Da%20Ilona%20Salcevi%C4%8Da|issueType:P

Klasifikators

Darba autors

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

30.08.2003, Rīga