Raiņa gadagrāmata 1984

SATURS
I. OTRAJĀ DZIMTENĒ
Saulcerīte Viese. Šveices piezīmes
Anita Bija. Rakstnieku draudzības atklāsme Augusta Deglava sarakstē ar Raini un Aspaziju
Pēteris Krupņikovs. Augusts Forels – Raiņa domubiedrs un korespondents

II. PAR DRAMATURĢIJU
Dzidra Blūma. Skatuves ietērps Raiņa lugu piruzvedumos Nacionālajā teātrī
Māra Eņģele. Daži precizējumi par Lilijas Ērikas darbu Raiņa lugās

III. TAUTU SAIMĒ
Edgars Katajs. Raiņa dzeja tālajā Japānā
Anna Bauga. Rainis čehu valodā

IV. VĀRDS VALODNIEKIEM
Ruta Veidemane. Vēl par Raiņa vārdu nozīmēm

V. LATVIJAS NOVADOS
Pauls Čimurs. Pliekšānu liepa vēl šalc

VI. RECENZIJAS
Vitolds Valeinis. Galus sasienot': Dzeja Raiņa Kopotos rakstos
Valdis Rūmnieks. Ieskats Raiņa dzejoļu variantos
Alfons Sukovskis. Jāņa Raiņa dienasgrāmatas pārlapojot
Radegasts Paroleks. Grāmata, kas vajadzīga ne tikai latviešiem vien
Valdis Rūmnieks. Raiņa pētniecība – 1983

Ērika Flīgere. Rainis 1972. Bibliogrāfija