Arturs Ozols (1912-1964) IN HONOREM

Krājums ir 2012. gada 15.-16. martā notikušās 48. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums" materiālu apkopojums, kas papildināts ar muzeju un arhīvu glabātām vēsturiskām liecībām.
Sastādītāji un redaktori: Andra Kalnača un Ojārs Lāms.
Rakstu krājums ietilpst LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas rakstu „Res Latvienses" sērijā.

Satura rādītājs

IEVADVĀRDI
Andra Kalnača, Ojārs Lāms
Par Arturam Ozolam veltīto rakstu krājumu

Lidija Leikuma.
Arturs Ozols, viņa mantojums un piemiņa


RAKSTI

Inta Freimane
Arturs Ozols latviešu sintaksē

Andra Kalnača
Artura Ozola analītiskais debitīvs mūsdienu interpretācijā

Regīna Kvašīte
Koku nosaukumi latviešu tautasdziesmās un to atdzejojumos
lietuviešu valodā

Diāna Laiveniece, Normunds Dzintars
Artura Ozola ieguldījums latviešu valodas mācības metodikā

Ojārs Lāms
Arturs Ozols un literatūrzinātne

Lidija Leikuma
Par latviešu „rakstu” un „literāro” valodu.
Artura Ozola koncepcija mūsdienās

Ilze Lokmane
Arturs Ozols un mūsdienu sintakses problēmjautājumi
Ilona Miezīte
Artura Ozola kolekcija Rakstniecības un mūzikas muzejā

Dzintra Paegle
Nepublicēts Artura Ozola manuskripts vidusskolām
„Latviešu valodas mācīšanas metodika. Pēc P. Afanasjeva” (1949)

Inta Urbanoviča
Literārās valodas un literārās normas izpratne
Artura Ozola pētījumos

Māra Vīksna, Rita Treija
Arturs Ozols – folklorists

Līga Vogina
Atzinumi par teikuma semantiku Artura Ozola darbos


Atmiņas par Arturu Ozolu
(No Artura Ozola fonda Rakstniecības un mūzikas muzejā): Voldemārs Zelmenis, Alīse Laua, Apolonija Bojāte, Rūta Augstkalne .

Izdevējs

LU Akadēmiskais apgāds

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984457666

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

2013, Rīga