Neaizmirstules. Dzeja; līdz ar runām un tautas pieminekļu vijām

Grāmatā norādīts: Steprmaņu Krustiņa paša apgādājumā. Drukājis A.Reinbergs, Lielajā ielā 17. Sērijas "Burtniecība" 2. grāmata. Krājums veltīts Savai Metai. Dzeja tautiski romantiskā un sentimentālā garā, tā ietver latviešu mitoloģiskos motīvus un tēlus, tautas atmodas laikmetam raksturīgas idejas - aicinājumu uz tautas vienotību, pašnoteikšanos, pašapziņas stiprināšanu utml., izmantota tautasdziesmas forma, dažviet alūzijas uz kristīgo mitoloģiju. Krājumā ievietotas runas vai to fragmenti, kas izskanējuši Rīgas Latviešu biedrības svētkos, kā arī veltījuma dzeja Atim Kronvaldam, Auseklim un biedrības darbiniekam Krišjānim Kalniņam, aizejot mūžībā.

Izdevējs

A. Reinbergs

Izdevuma veids

Antoloģija

Darba veids

Oriģināldarbs

Recepcijas persona

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1888, Lielā iela 17, Jelgava